Dağcı Hukuk Bürosu

Dağcı Hukuk, kurucumuz Av. Aksu Dağcı ( Teke ) önderliğinde 2003 senesinden bu yana İstanbul ili sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Dağcı Hukuk, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Bilişim Hukuku eksenli olarak firmaların ekseri Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan; özellikle Sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarını, İcra özellikle İflas takiplerini, “butik avukatlık” anlayışı ile gerek uzlaşma gerek İdari Müracaatlar gerekse Yargı Mercileri önünde dava takibi ile hal yoluna giden bir hukuk bürosudur.

“Butik Avukatlık” tan kasıt; hukuki ihtilaf henüz meydana gelmeden mesleki bilgi birikimi, tecrübe kaynaklı bakış açısı ve önleyici hukuki danışmanlık hizmeti vermek sureti ile muhtemel hukuki ihtilafların meydana gelmesini önlemek, meydana gelmiş bulunan hukuki ihtilafın olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek, doğmuş olan olumsuz sonuçlar var ise telafisini mümkün kılmak için müvekkille birebir, müvekkilin münhasır özelliklerini göz önünde bulundurarak; iletişim ve işbirliği içerisinde hareket etmektir.

Dağcı Hukuk, bünyesinde bulunan Avukatlar aracılığı ile her müvekkil için ayrı ve özel bir ekip oluşturmak sureti ile müvekkilin faaliyet alanından kaynaklanan ihtiyaçları ekseninde oluşan tüm hukuki boşlukları tamamlayacak şekilde hareket etmeyi benimsemiş bir firmadır.

Birebir iletişim, firmamız için “hukuki danışmanlık hizmeti” vermenin olmazsa olmaz koşuludur.

Firmamız Dağcı Hukuk, bünyesinde yer alan Avukatlar ve Marka Patent Vekillerinin yanı sıra karşılaşılan somut hukuki ihtilafların halli bakımından gereken teknik bilgi doğrultusunda alanında uzman kişilerden yardım almak sureti ile de çalışma usulünü mutad hale getirmiştir.

Dağcı Hukuk, kurulduğu günden bu yana kendisi de bir “ailenin” fertlerinden meydana gelmiş olması sebebi ile müvekkillerini de bu aile yapısı içine kabul eden, müvekkillerinin önceliklerini bu bağlamda öncelik kabul eden, aile olmanın verdiği bağlılık ve vefa duygusu ile kurumsal ve profesyonel bir yapıyı aynı potada eritmiş bir bütündür.