Kadromuz

Av. Aksu Teke (Dağcı)

Marka ve Patent Vekili, Arabulucu | [email protected]

1978 Gaziantep doğumludur. İlkokulu İzmir ve Mersin’de okumuş Orta ve Lise Öğrenimine Mersin ilinde devam etmiştir. İçel Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalına bağlı olarak Yüksek Lisansa kabul edilmiş tez konusu olarak Gayrimenkullerin (Fikri Mülkiyetin) Vergilendirilmesini seçmiştir. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmakta ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2005 senesinden bu yana marka vekili - patent vekili sıfatıyla gerek Ulusal gerek Uluslararası marka, patent, tasarım tescil müracaatlarında bulunmaktadır. 13.06.2016 tarihi itibarı ile de Belge almak sureti ile Arabulucular Siciline kaydolarak arabuluculuk yetkisini almış bulunmaktadır. Öğrenciliğinden itibaren Dünyanın önde gelen çeşitli vergi denetim firmalarında, Türkiye’nin önde gelen çeşitli hukuk bürolarında ve patent bürolarının hukuk müşavirliklerinde stajyer, stajyer avukat ve yönetici avukat sıfatları ile çalışmıştır. Ekseri Fikri Mülkiyet Hukuku ve Bilişim Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında faaliyet göstermek sureti ile Avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Avukatlık mesleğini çeşitli holdinglere ve grup şirketlerine danışmanlık ağırlıklı sürdürmektedir. Avukatlığın ve Marka Patent Vekilliğinin yanı sıra İstanbul, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Büyükçekmece, Çatalca Mahkemeleri tarafından pek çok dosyada, Bilirkişi sıfatı ile görevlendirilmiştir. Geçmiş dönemlerde İstanbul Barosu’nun Vergi ve İdare Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Avrupa Birliği Komisyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuş en son Yürütme Kurulu Üyeliğinden ve İstanbul Barosu Baro Meclisi üyeliğinden iş yoğunluğu sebebi ile ayrılmak durumunda kalmıştır. Bilimsel- Mesleki dergilerde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Yine çeşitli televizyonların ana haber bültenlerinde ve haber bültenlerinde mesleki bilgisine ve tecrübesine başvurulmuştur.

Yayınlanan makaleleri aşağıdaki gibidir.

-Marka Hakkının Korunmasına Getirilen Sınırlamalar Kapsamında Marka Tescilinden Doğan Hakların Tükenmesi İlkesi (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi- Yıl:1/ Sayı:3)
-Tanınmış Marka (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi- Yıl:2/ Sayı:6)
-Marka Lisansı (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi- Yıl:3/ Sayı:10)

Yabancı Diller: İngilizce ve Almanca

Av. Ayşegül Dağcı

Marka Vekili | [email protected]

Lise öğrenimini Vefa Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekilliği sıfatına hak kazanmış olup gerek Ulusal gerek Uluslararası firmalara marka, patent ve tasarım tescil müracaatları bakımından danışmanlık yapmaktadır. Öğrenci olduğu dönemde, stajyer avukat ve avukat olarak İstanbul’un önde gelen hukuk bürosunda ve patent bürolarının hukuk müşavirliklerinde görev aldığı mesleğine Dağcı Teke Hukuk bünyesinde yönetici ortak avukat olarak devam etmektedir. Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku ve İş Hukuku alanlarında firmalarda, üniversitelerde, patent firmalarında, telekomünikasyon firmalarında eğitimler vermektedir.

ÖZELLİKLE ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARINDA( DOMAİN NAME DİSPUTE) WİPO (DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET TEŞKİLATI ÖRGÜTÜ) NEZDİNDE PEK ÇOK MÜRACAAT SAHİBİDİR.

Hali hazırda gönüllü olarak hayvan hakları konusunda çeşitli dernekleri desteklemektedir ve aktif işbirliği içerisindedir.

Marka ve Patent Hukuku başta olmak üzere Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Yabancı Diller: İngilizce ve Almanca

Av. Arda Can

[email protected]

Lise öğrenimini Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2014 yılından bu yana Dağcı Teke Hukuk bünyesindeki görevine yönetici avukat olarak devam etmektedir.

Operasyonel anlamda danışmanlık verilen şirketlerin sair şirketlerle yurt içi yurt dışı yazışmaları, sözleşme revizyonları, savcılık bildirimleri gibi konularda inisiyatif sahibidir.

Özellikle Marka ve Patent Hukuku başta olmak üzere Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarına devam eden Can, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. İslam Uysal

[email protected]

Lise öğrenimini Çarşamba Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Dağcı Teke Hukuk bünyesinde öğrenciliğinden bu yana çalışmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarına devam eden Uysal, orta derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Özellikle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan işlemler bakımından gerek Patent firmalarına gerek sair firmalara danışmanlık vermektedir. Telekomünikasyon firmalarının Savcılık bildirimleri, danışmanlık verilen firmalarla toplantı organizasyonu, firmaların firmalarla yaptıkları toplantıların organizasyonu ve yönetimi konularında inisiyatif sahibidir.

Marka ve patent tescilinin sağladığı koruma kapsamında yaptırılan tespitler ve arama el koymalar bakımından oldukça tecrübe sahibidir.

Av. Mert Yalçın

[email protected]

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Hülya Uyar

Marka Uzmanı | [email protected]

Lise öğrenimini Karaman’da tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi mezunudur. Lisans eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde devam etmektedir. Dağcı Teke Hukuk bünyesinde Asistan olarak görev almaktadır. İngilizce bilmektedir.

Yeliz Akbaşak

Asistan | [email protected]

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özel Sefaköy Uğur Temel Lisesi mezunudur. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.