Hoşgeldiniz

Kurucumuz Av. Aksu Dağcı ( Teke ) önderliğinde 2003 senesinden bu yana İstanbul ili sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Dağcı Hukuk, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Bilişim Hukuku eksenli olarak firmaların ekseri Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku’ndan; özellikle Sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarını, İcra özellikle İflas takiplerini, “butik avukatlık” anlayışı ile gerek uzlaşma gerek İdari Müracaatlar gerekse Yargı Mercileri önünde dava takibi ile hal yoluna giden bir hukuk bürosudur.

“Butik Avukatlık” tan kasıt; hukuki ihtilaf henüz meydana gelmeden mesleki bilgi birikimi, tecrübe kaynaklı bakış açısı ve önleyici hukuki danışmanlık ...

İstanbul Barosu Güncel Duyurular