Bilişim ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Esasen 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu milat kabul ettiğimizi söylediğimiz takdirde hata etmiş olmayız.

2007 senesinde Kanun Koyucu tarafından getirilen düzenleme nispeten; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenleme altına alması sebebi ile milat teşkil etmiştir.

Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder

Yer sağlayıcı ise: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, ifade etmektedir.

Dağcı Hukuk olarak biz Türkiye çapında ihdas edilen alan adlarının %10’ a yakınını ihdas eden firmalara danışmanlık veriyor olmanın sağladığı tecrübe ile son 5 yıl içerisinde Bilişim Sektöründe yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesinin erişim sağlayıcı, içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı gibi en temel kavramların dahi karıştırılması sebebi ile meydana gelen kavram kargaşası olduğunu müşahede etmekteyiz.

Kavramlar arasındaki temel ayrım sorumluluk rejimlerinin farklılığından meydana gelmektedir.

İÇERİK SAĞLAYICININ SORUMLULUĞU

5651 Sayılı Yasanın 4. Maddesi uyarınca:

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

YER SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5651 Sayılı Yasanın 5. Maddesi uyarınca:

(1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

ERİŞİM SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yine 5651 Sayılı Yasanın 6. Maddesi uyarınca:

(1) Erişim sağlayıcı;

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,…
yükümlüdür.

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi halleri ise her ne kadar yasa ile düzenleme altına alınmış ise de uygulaması ayrıca hukuki bilgi ve tecrübeyi gerekli kılan hallerdir.

Üst düzey alan adı sağlayıcı (Registrar), Alan adı sağlayıcı ( Registry), Domain name disputes (Alan adı uyuşmazlıkları), İnternet yolu ile hakaret ve kişilik haklarının ihlali, İnternet yolu ile kredi kartı kopyalanması ve kullanımı, mesafeli satış sözleşmeleri konularında gerek kanun ile düzenlenmiş gerek içtihat kararları ile yön verilmiş gerekse uygulamacıların uygulamaları ile şekillenmiş bilgi birikimimize her gün bir damla daha eklemekteyiz. Her gün bir çok Emniyet Müdürlüğü’ne, Savcılık Makamına, Mahkeme Kalemlerine tarafımızdan istenen İP dökümleri ve log bilgileri ile bilgilendirmede bulunmak işimizin ayrı keyifli bir parçası mesafeli satış sözleşmeleri ise ayrı.